Da metoden med genredigering i DNA for å fjerne både pågående sykdom og sykdommer som ikke har oppstått er mulig, har CRISPR fått enda mer mediatid. I et forskerperspektiv en utrolig mulighet, i en samfunnsviters perspektiv, en stor fare.

Vi skal her se litt på hvordan vaksiner og beskyttelse fungerer i et lengre perspektiv. Det er ingen tvil om at vaksiner og andre medisiner har hjulpet millioner på millioner av mennesker siden den første vaksinen ble satt allerede i 1796. Vi har sluppet unna sykdommer som kopper, kolera, difteri, tuberkulose og ikke minst corona-viruset.

For selv om virus og bakterier kan drepe oss, så har de ikke denne iboende driften. Men som alt som blir manipulert, så vil de kanskje bli mer potente over tid. Uten å bli offer for vitenskap og konspirasjonsteorier, så vet vi ikke hva resultatet vil bli. La oss se på ting som blir sterkere over tid når de blir undertrykt.

Musklene

Selve definisjonen av styrke har vi med musklene våre. Alle mennesker er født like (eller tilnærmet like), men i det vi vokser, endrer kroppene seg ulikt. Med styrketrening over lang tid, vil musklene kunne vokse. Det er fordi de blir utsatt for motkrefter. Resultatet med større muskler viser at de blir det fordi fibrene i musklene hele tiden brytes ned for så og bli mer robuste.

Sinnet

Sinnet vårt kan utsettes for utfordringer og problemer. Det handler som oftest om det miljøet man vokser opp i. Opplever man krig og elendighet som barn, vil det sette spor i sinnet resten av livet. Blir det utsatt for vold eller mobbing, vil det også gjøre stor negativ påvirkning på individet. Noe motstand kan gjøre individ sterkere, mens annen motstand kan ødelegge det helt. Noe motstand kan gjøre sinnet sykt, mens annen motstand vil kunne gjøre mennesker til gode ledere.

Samfunnet

Det er utallige eksempler på grupper av samfunn blir undertrykt, enten det er slavetiden vi ikke trenger å være så stolte av, eller om det er skjevfordeling innenfor et land. Men vi har også sett hvordan dette har gått galt over tid. Stadige urettferdige sosiale lover og regler, sanksjonering og isolasjon, gjør at samfunn kan gå til motangrep. Når menneskerettighetene blir korrumpert, vil flere og flere gjøre motstand. Til å begynne med i det skjulte, og senere mer aggressivt.

Plantene

Planter og grønne vekster er avhengige av sol, lys, vanning og oksygen. Men når valsen legger en flat hinne med asfalt over det engang så grønne beitet, så virker alt håp ute. Planter og vekster blir utsatt for veldig mye menneskelig motstand, men også fra vær og vind. Men selv en liten blomst kan komme seg gjennom det tykke laget med asfalt og vokse fram.

Organismene

Et godt eksempel på at ting som blir undertrykt blir sterkere er organismer som bakterier. Disse blir ikke bare sterkere, de blir også smartere. De utvikler seg til og med slik at de blir resistente mot medisiner. Vi skal alltid huske at det er forskjell på vaksiner og medisin, men hva vet egentlig noen om konsekvensene av vaksiner over tid.

Å snakke om vaksiner på en sivilisert måte i dag viser seg å være vanskelig. Det å være skeptisk sammenlignes med å være stormannsgal. Det er fantastisk at vi kan eliminere sykdommer som kan ta livet av oss, men det vi vet er at vi endrer noe i den naturlige seleksjonen. At det betyr noe, vites ikke. Så gjør det noe?

Hva så med bioteknologi som CRISPR?

Naturen synes å se helt lik ut fra år til år. Selv om man hugger ned trær og bygger ut infrastruktur, så beholder den noen helt spesifikke egenskaper. Men det er bare fordi vi sammenligner oss med en så liten del av uendeligheten. Ser man på jordas utvikling som en uendelighet, så har vi mennesker knapt levd et mikrosekund. Og tar vi mennesker i moderne tid, blir det ubetydelig. Likevel har vi utviklet oss til noe som gjør uendeligheter nærmere.

CRISPR metoden kan endre på DNA. Kanskje en kodet streng som vi ennå ikke helt vet hva betyr for oss. Vil vi at en slik teknologi skal sette millioner av år med utvikling gå til spille, ved å potensielt skape verden slik noen få mennesker vil? Eller kan vi virkelig bruke den til noe godt? CRISPR metoden kan brukes på alt som har et arvestoff, så og si alt vi ser rundt oss. Hva er virkelighet og hva er virtuelt er kanskje vanskelig som det er i dag. Med CRISPR metoden tillatt overalt blir det enda verre.