Vi har allerede i mange år genmodifisert dyr og planter i landbruket for å gjøre det mer effektivt og lønnsomt. Tanken om et mer effektivt landbruk, uten bruk av kjemikalier og kunstige metoder har alltid hatt en god hensikt. Og kanskje har det vært helt nødvendig for å brødfø en stadig større befolkning. Men da burde vel nye metoder være verdt å prøve? Flere og flere er enige om at genredigering med CRISPR er farlig for landbruket.

Nå har muligheten med genredigering kommet, i form av metoden kalt CRISPR. Med genredigering vet vi ikke nødvendigvis hva resultatet vil bli, når genomet kuttes og limes slik at den nye strengen settes tilbake i DNA-et.

Metoden skal sies å kunne skape økt produksjon, resistens mot meldugg og insekter. Samt dyr uten diverse plager og sykdommer. Men vil det være smart å bruke CRISPR metoden i landbruket?

Noen vil kurerer sykdommer og plager, andre vil tjene mer uten videre omtanke på miljøet, plantene og dyrene. Da CRISPR er en rimelig metode for å redigere bort misdannelser i DNA, så kan det godt hende konsekvensene blir verre enn man hadde kunne forestille seg.

Mutasjoner kan skape verre problemer

Mutasjoner er noe som skjer hele tiden i naturen. Men ved å aktivt ta del i gen-utviklingen, så vet vi ikke lenger følgene av resultatet. Det kan i verste fall skape sletting eller amplifikasjoner, noe som påvirker kromosomer med uante virkninger. Vi kan i enkelte scenario se for oss en ukontrollert replikasjon av muterte celler. I landbruket er det helt nødvendig med effektivitet, og derfor må man ikke tilrettelegge uten å gjøre flere tester.

Umoral for å oppnå profitt

Det er nesten ikke grenser for hva man kan gjøre med genredigering. For eksempel kan man gjøre oppdrettslaks steril for å redusere sjansen for at de rømmer, eller at kyllinger ikke får en rekke arvelige sykdommer. Men den utrolige teknologien kan få hele avlinger til å feile, biomassen til å forfalle og livet slik vi kjenner det til å endre seg totalt. Selv om noen påstår at CRISPR metoden kan løse utfordringene med matproduksjon globalt sett, så mener klimaforskere og eksperter noe annet.

Ikke verdig liv

Vil et slikt liv være uholdbart for plantene, så vil det bli ennå verre for dyrene. Selv om det settes fokus på dyrevelferd og helse i dag, så vet vi alt for lite til å sette fullskala CRISPR i bruk for å få mer ut av landbruket. Noen mener kanskje at vi kunne «dyrke» kjøtt kun fra dyrenes DNA, for deretter å 3D-printe det ut på tallerken. Selv om mulighetene er mange, så er utfordringene enda større. Vi må ha en annen strategi for å løse problemene i landbruket over hele verden.

Utarming av naturen

Mer produksjon i landbruket vil føre til mer utarming av jorda. Selv om prosessene gjentar seg år etter år, så vil naturen mest sannsynlig motvirke denne massive industrien. Når CRISPR metoden får fungere i landbruket, kan vi se for oss mange scenario. Det er ikke sikkert mindre mutasjoner vil holde for en klode som allerede er på bristepunktet. Mange vil si slik ny forskning bare er en luftpute når det gjelder å løse de store utfordringene i landbruket verden over.

Mindre mangfold i maten

Med genredigerte planter og dyr, vil vi over tid kanskje se mindre mangfold. Naturens egen utvikling blir manipulert til å tilpasses mennesket, uten at vi vet hva dette betyr for mennesket, og annet liv i et lengre perspektiv. Kanskje forsvinner enkelte sorter og arter, og plutselig svikter også disse. Med CRISPR vil man kanskje få en kortvarig effekt, men på lang sikt vil det kanskje bety undergangen til alt liv slik vi kjenner det.

Så mange grunner til å ikke bruke CRISPR metoden

Som vi har sett i denne artikkelen, så er det veldig mange grunner for ikke å bruke den i landbruket. Det er både etiske og økonomiske dilemma med å la denne metoden få fritt spillerom i landbruket.

Selv om det kanskje vil ta mange år før metoden er full ut iverksatt, så er det viktig å ta til motmæle på et tidlig tidspunkt. Først da kan man sette fokus på et nytt problem og en ny teknologi som kan skape problemer for menneskeheten. La metoden ligge, eller utvikle den enda mer slik at den virkelig kan hjelpe oss. Inntil da bør CRISPR metoden ikke brukes, ei heller i landbruket.