Det er ingenting nytt med juks i idretten, en bransje som tross alt er full av penger og makt. Når unge utøvere drømmer om heder og ære og alt endres til et jag etter rikdom og luksus, så skjønner man fort at umenneskelige prestasjoner ikke kan være reelle uten dop. Nå også utøvere med genredigert DNA! Her får du vite hvorfor CRISPR metoden er farlig for idretten.

Selv om landene har ulike organer for å ta seg av juks i idrett, så er det lite som tyder på at juks vil bli bekjempet totalt. Det er rett og slett for mye som står på spill for at mennesker skal klare å drive sport uten å jukse. Så når teknologien har kommet lengere enn langt, slik at alle forsøk på doping avsløres, så kan juksemakerne bare ta neste steg. Med CRISPR teknologi kan man redigere genene både før og etter uten at man i realiteten kan oppdage det.

Så hvor langt kan denne svindelen gå, og hvordan skal vi sikre at idretten forblir ren?

CRISPR for å skape vinnere

CRISPR metoden er virkelig en potent vitenskap. Studier på mange tusen forsøk har vist at denne genredigeringen kan brukes i alle grener av livets tre. På den måten for å skape vinnere uansett idrett, mesterskap eller konkurranse. Metoden har blitt forbedret mange ganger for å øke effektiviteten og presisjonen. Kuttene som gjøres i DNA, selve genredigeringen, gjør det mulig å bytte ut dårlige sekvenser med perfekte deler.

Det kan være deler av DNA som har mutert og blitt skadet, og som trenger en forbedring. Men det kan også hende CRISPR kan utvikles slik at kroppen omformes til helt perfekte «maskiner» for å vinne idretter. Hvordan kan det være slik?

Sterkere, Raskere, Bedre!

Jo, det er fordi genredigering på denne måten skal kunne øke prestasjonene enda mer. Vi vil nok aldri se helt utrente utøvere vinne VM eller andre konkurranser, men heller allerede trente utøvere som blir enda mer uslåelige. Vi skjønner fort at CRISPR metoden er farlig for den rene idretten.

Det er mye som tyder på at metoden kan brukes til å forbedre fysiske egenskaper som ikke er direkte knyttet opp mot sykdommer eller helseplager. En slik genredigering vil ikke bare forbedre individets fysikk, men også genmaterialet til etterkommerne av dem. Dersom CRISPR metoden blir tilgjengelig, vil man kunne skape enda større skiller mellom mennesker og idrettsmiljøer. De som er rene vil aldri kunne konkurrere på samme premisser som jukserne.

Hvordan kan idretten holdes rettferdig?

Når man kan kutte og redigere sekvenser av DNA, så vet vi ikke lenger om utøverne jukser eller ikke. Det blir nesten umulig å finne ut av det, om man ikke endrer måten man konkurrerer på:

  • Man kan la CRISPR metoden få innpass i idretten fullstendig, slik at utøvere kan nå sitt potensial med genredigering
  • Man kan gjøre konkurranser utilgjengelig for de utøverne som ikke kan vise til fullstendig transparent virke
  • Statene kan la mindre penger gå inn i idretten

Men er det mulig? Er ikke bransjen allerede alt for stor til det? CRISPR metoden vil nok likevel bli godt mottatt i den del av bransjen som ikke har «rent mel i posen». For alt hva vi vet er metoden allerede brukt i mange, mange år. Dersom ikke mennesker får konkurrere i idrett, hva vil alternativet bli? Gladiatorer eller enda en krig?

De mest kyniske vinner

Med frislipp av CRISPR metoden i idretten, så vil alltid dem som har størst makt vinne. Resultatene vil ikke reflektere talent, innsats, engasjement og mangfold. Men det vil i stedet reflektere maktmisbruk og kynisme.

Men kanskje de neste generasjonene har løsningen på denne problemstillingen, og kanskje det betyr idrettens død. For med juks vil ingenting være reelt, men i stedet forbeholdt en kynisk elite som kun er ute etter penger og enda mer makt. CRISPR metoden bør i stedet brukes til å hjelpe syke og lidende, og forskes mer på før man tar den i bruk.

Langt fra en ren idrett

Dessverre vil mange si, så er det alt for mye penger i idretten til at den noen gang igjen vil være rettferdig. Menneskets potensiale vil alltid bli utprøvd, utforsket og hele tiden bli objekt for utforskning og utvikling.

Så hvor går egentlig grensen for hva mennesket kan utføre? Kanskje vi aldri finner det ut uten CRISPR metoden og lignende teknologier? Det som er sikkert, er at det ikke er siste gang vi hører om juks i sport og idrett.