Genredigering med CRISPR farlig for landbruket

Vi har allerede i mange år genmodifisert dyr og planter i landbruket for å gjøre det mer effektivt og lønnsomt. Tanken om et mer effektivt landbruk, uten bruk av kjemikalier og kunstige metoder har alltid hatt en god hensikt. Og kanskje har det vært helt nødvendig for...

Skrekkscenario man frykter kan utspille seg med CRISPR metoden

Vår eksistens har vel sjelden vært mer utsatt enn akkurat nå. Pandemier, miljøkatastrofer trusler om atomkrig og resesjon er bare noe av det vi står ovenfor. Oppi alt dette går framskrittene for teknologi videre med stormskritt, på et så høyt nivå at vi ikke lenger...

Vil CRISPR føre til større motstandsdyktighet?

Da metoden med genredigering i DNA for å fjerne både pågående sykdom og sykdommer som ikke har oppstått er mulig, har CRISPR fått enda mer mediatid. I et forskerperspektiv en utrolig mulighet, i en samfunnsviters perspektiv, en stor fare. Vi skal her se litt på...

Utviklingen av gensaksen CRISPR har stoppet opp

Mange er skeptiske til metoden som klipper og limer i DNA, mener kreftbehandlingen kan gjøre situasjonen verre. For forskere og vitenskapsmenn verden over står front mot front i debatten om det nye verktøyet som kan redigere i arvematerialet. Mange har for store...

Hvorfor CRISPR metoden er farlig for idretten

Det er ingenting nytt med juks i idretten, en bransje som tross alt er full av penger og makt. Når unge utøvere drømmer om heder og ære og alt endres til et jag etter rikdom og luksus, så skjønner man fort at umenneskelige prestasjoner ikke kan være reelle uten dop....

5 skremmende grunner til at CRISPR ikke bør tillates

Nye metoder for å kutte og endre gener har satt forskere midt i sentrum for en stadig voksende debatt om etikk og vitenskap. For ideen om å tukle med genene som vi gir videre i den uunngåelige evolusjonen, har egentlig kun vært forbeholdt science fiction og oppspinn....

Bør CRISPR noen gang bli lovlig?

Bør CRISPR noen gang bli lovlig? CRISPR er en metode som kan forandre gen permanent og regnes som en av de farligste teknologiene som truer menneskeheten i dag. En metode som hylles som en løsning på alle verdens problemer, menneskers lidelser eller klimautfordringer,...