Mange er skeptiske til metoden som klipper og limer i DNA, mener kreftbehandlingen kan gjøre situasjonen verre.

For forskere og vitenskapsmenn verden over står front mot front i debatten om det nye verktøyet som kan redigere i arvematerialet. Mange har for store forventninger til CRISPR metoden, som er så rimelig og enkel at hvem som helst kan benytte seg av den.

For en av grunnelementene i det å være menneske, er nemlig mindre og større feil. Det er dette som skaper ulikheter og mangfold. Det gir rom for alle, i motsetning til hva teknologien som over tid vil gjøre alle likere. Og selv om metoden er utprøvd på en del lab-mus, er det langt fra en sikker vinner for mennesker. Man må faktisk ta inngrep i selve immunforsvaret for å få styrkede celler. Og selv om kreftsykdommen ble fjernet, så ble ingenting gjort med årsaken.

Vage forskningsresultater

I flere av rapportene hører man om antydninger til at behandlingen var trygg, men i ly av alle skandalene som har dukket opp når det gjelder manipulasjon av forskning og utvikling, så bør varsellampene lyse. Det bør også gå en sirene.

Det er ingen klar enighet om at metoden som ble utviklet av forskerne Carpentier og Doudna for noen år siden er god. Og selv om den har gode intensjoner, så mener mange at dette er en virkelig farlig teknologi å begynne å bruke.

Beskjedne resultater

Dessuten viste rapportene at behandlingen gav beskjedne om resultater i det hele tatt. Noen mente den ikke hadde effekt i det hele tatt. Faktisk var 1 av 3 kreftpasienter metoden ble utprøvd på allerede døde etter kort tid, og 2 av 3 var blitt dårligere. Selv om dette i seg selv ikke er en konklusjon på at CRISPR ikke fungerer, så er indikasjonene klare.

Vil man tillate et slikt redskap i bruk i legevitenskapen, og hva er eventuelt konsekvensene om det ikke går bra. Er det verdt å bruke enorme summer på å utvikle en teknologi som i beste fall kan redusere sjansen for å dø av ulike sykdommer. Slike sykdommer som man ellers kunne fjernet med å sette søkelyset på helseeffekter ved mer trening og sunnere kosthold?

CRISPR på et altfor tidlig stadium

Det er ingen tvil om at metoden ikke er god nok, og ikke fungerer effektivt. Frykten for at cellene som redigeres skal bli utsatt for stråling eller urensligheter er stor. Det kan sette i gang en reaksjon som til slutt får immunforsvaret til å kollapse. Dessuten ser det ut til at de redigerte cellene kan bli nye kreftceller med en slik behandling.

En av grunnene til at dette skjer, er at gensaksen ikke er presis nok. Problematikken er kompleks, men de ytterst små cellene som skal genredigeres blir klippet i med hjelp av en RNA-sekvens. Men RNA-molekylet kan lede saksen til det området som skal behandles. Konsekvensene kan bli fatale, spesielt for pasienten som skal behandles.

For enkelt å si at det fungerer

Det blir for enkelt å si at CRISPR metoden fungerer. Det er som å gi oppskrifter til småbarn og be dem om å lage middag. Resultatet kan bli en suppe av misdannelser. Som flere forskere har uttalt, det å klippe for å lime nye sekvenser til genmaterialet, bør være helt perfekt før man tillater det.

Store visjoner som kan gå i dass

Det må være utrolig å oppdage og utvikle en metode som potensielt kan revolusjonere legevitenskapen og bedre helsen og livet for millioner av pasienter. Men slike metoder har vist seg å være for gode for å være sanne.

Selv de mest intelligente menneskene rundt oss forstår ikke hvordan ting henger sammen hundre prosent. Å begynne å være lekmann for en hel verden synes farlig, urealistisk og lite gjennomtenkt. En sykdom har som regel en lang historikk, og handler ikke bare om det man ser. Derfor er det å utbedre og redigere bare det man ser for enkelt og usikkert. Mange mener derfor vi må kvitte oss med CRISPR metoden og heller se til andre virkemidler som kan ha effekt.

Vanskelig å si at CRISPR metoden vil ha positiv effekt

Av grunner som for lite forskning, mulighet for å klippe feil, uante konsekvenser og rett og slett at metoden ikke har god nok effekt, så mener vi at CRISPR metoden ikke bør videreutvikles. Den er fortsatt i forstadiet og bare tiden vil vise hva den kan utrette. At vitenskap er til gode for mennesket er det ingen tvil om, men den kan også gjøre stor skade. Og i dette tilfellet mener vi at teknologien bør få ligge i fred og heller bruke andre virkemidler for mennesker ve og vel.