Generelle farer ved CRISPR teknologien

Selv om de aller fleste av oss er enige om at ny teknologi driver utviklingen framover, så er det mange som ser farer ved CRISPR teknologien (også kalt Cas9). Og grunnen til det er kanskje hvor tilgjengelig og farlig den kan bli dersom den kommer i feil hender. Her skal vi se på generelle farer ved CRISPR teknologien.

Mange spør seg hvorfor denne teknologien er så potent og farlig. Kan den ikke hjelpe mennesker med sykdommer vi ikke kan helbrede?

Først og fremst handler det om at konsekvensene av genmodifisering (GMO) er uante og at mange uredelige mennesker kan utnytte seg av den til egen vinning. Så hvordan skal man håndheve bruken av denne nye teknologien? Vi vet heller ikke hva grensene for teknologien er, så derfor bør varsellampene lyse allerede nå. La oss se på noen farer ved CRISPR teknologien. Men først; hva er CRISPR?

For i følge snl.no, er CRISPR en genteknologisk metode som kan gjøre endringer i menneskers DNA. Enten det er celleforandring eller manipulasjon av organismer. Vi kan godt kalle det for en genredigering. CRISPR er en type sekvenser som finnes i bakterier og mikroorganismer, derav navnet CRISPR. Det står for Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, og virker direkte inn på immunforsvaret.

Bruk til egen vinning

Vi kan se for oss en hel ny industri av utøvere som presterer enda bedre for å skaffe seg økonomiske fordeler. Poenget med CRISPR er at man kan manipulere gener allerede før fødselen slik at avkommet vil utvikle helt abnorme kvaliteter.

Men det kan også være å perfeksjonere kroppen ved hjelp av å eliminere eventuelle feil. Det betyr at man kan «bygge» en idrettsutøver fra starten av til å bli en unik utøver. Selvfølgelig vil alle kunne dra disse fordelene, men sporten vil ikke lenger bli human. Og driven etter å skaffe seg inntekter man ikke skulle hatt, er stor. Faren for urent spill uten konsekvenser vil øke enda mer enn i dag.

Bruk som militært våpen

Med CRISPR vil man ikke bare kunne fjerne fremtidige sykdommer og revitalisere deler av kroppen som er ødelagt. Man vil også kunne lage supermennesker, for ikke å snakke om monster-dyr med enorme krefter og blodtørstighet. Det er allerede en frykt for at militære regimer forsker på denne teknologiens muligheter.

Det man frykter er at man skal utvikle ikke bare autonome roboter som kan settes inn i krigføring, men også supermennesker som er genmodifiserte til å ta over verden. Selv om denne dystre spådommen kanskje ikke er så sannsynlig, så har man sett den på filmer som Terminator og Blade Runner i mange år allerede.

Uante konsekvenser

Om vi kan leke Gud og skape supermennesker og skifte ut gener når vi vil, hvilke konsekvenser vil det få? Det er vanskelig å si hva en slik verden vil se ut, og hva det vil gjøre med menneskeheten som art. Vi vet rett og slett ikke hvilken påvirkning en slik genteknologi vil skape, og om det er noe som kun er for de velstående og rike.

Selv om mennesket har en iboende trang til å utforske verden, så er det ingenting i historien som forteller oss at det vil bli brukt på en rettferdig måte. Det å være Gud er ikke noe mennesket behersker.

Mutasjoner ute av kontroll

CRISPR teknologien fungerer som en genetisk saks som kan modifisere og helbrede. Men studier viser at den også kan føre til mutasjoner i genomet. Studier på mus har vist dette gjennom flere forsøk i laboratorier. Dette førte til celleforandring og eventuelle andre farer. Vi vet ikke om det vil endre den menneskelige arverekken, og hvilke konsekvenser det vil få. Samtidig vet vi ikke hva det vil føre til om vi ikke gjør det. Selv om teknologien kan ha gode formål, så bør det forskes mer for å skape en teknologi som alle forskermiljø vil godkjenne.

Hvorfor vi ikke må la CRISPR teknologien slippe løs

Vi har sett enorme muligheter med ny teknologi gjennom hundrevis av år, noe som også den kjente CRISPR gen-teknologien har vist. Men i hendene på uærlige mennesker vil alt som kan gå galt, gå galt. Selv om vi har gode hensikter, så er det ikke sikkert vi kan «temme» teknologien.

For CRISPR har først og fremst fått så stor innvirkning – fordi den er rimeligere enn alternativene. Det er ikke nok for å kunne bruke den på mennesker. Den største faren er likevel hva teknologien i menneskets hender vil få uante konsekvenser. I dag kan vi bare frykte hva denne metoden kan føre til.

Hvordan CRISPR metoden kan ødelegge mangfoldet

Vi har sett på genredigeringsmetoden kalt CRISPR. Denne teknologien kan potensielt redigere DNA-genomet og eliminere sykdommer. Men den kan også brukes til mange andre ting. Hva vil skje om teknikken får fritt spillerom? Vil det da handle om hvem som har mest penger til å kjøpe seg til et perfekt utseende og utrolige evner? Og vil det gjøre at mennesker blir mer og mer like, uten floskler eller andre feilbarligheter? Dessuten, hvilket samfunn vil vi få?

Det var blant andre Emanuelle Carpentier som utviklet metoden som kunne klippe ut enkelte deler av DNA for så og putte inn en ny ufeilbarlig sekvens i strengen slik at man kunne unngå sykdommer. Man kunne til og med gå inn i DNA før sykdommen har utviklet seg, slik at man noensinne ville få den aktuelle sykdommen. I dag håper forskeren selv at ikke teknologien hennes vil bli brukt for å ødelegge mangfoldet.

Fordeler og ulemper med å eliminere feil

Det er både fordeler og ulemper med å eliminere feil og ha samfunn der alle er like. Fordelene kan være at alle er “like gode” og ikke vil oppleve forskjellsbehandling. Sykdommer som fører til lidelse og død vil kunne elimineres. Flere vil kunne overleve.

Men; alt liv på jorden har utviklet seg gjennom milliarder av år. En utvikling er avhengig av både “gode og dårlige eksemplarer”, både for å kunne utvikle seg videre, men også for å bidra til at mangfoldet består.

Vi ser det i naturen, og vi ser det i samfunnet. Eksistensen er helt avhengig av mangfold. Det er bare å se på næringskjedene. Deler av næringskjeden er helt avgjørende for at andre deler skal fungere, ja til og med kunne eksistere. Mangelen på mangfoldet fører til endring eller død. Nederst står en amøbe, øverst finner vi mennesket. Når vi begynner å tukle med naturen, slik som CRISPR metoden potensielt gjør, så kan flere ledd gå tapt.

Hvilket samfunn er et uniformt samfunn?

Dersom alle er like, så vil man bli mindre åpne for ulikheter. Det vil si, en nasjon kan ha et uniformt samfunn, og motsatsen er et åpent samfunn med mangfold. Et uniformt samfunn vil ikke være imøtekommende til andre samfunn. Og vi kan ikke se for oss at denne teknologien vil komme alle til gode. Så det vil med stor sikkerhet skape en elite, eller en gruppe som vil heve seg over andre. Om det vil bli nasjoner eller eliter vet man ikke, men den utviklingen mener mange vi allerede har i stor grad i verden i dag.

Vi tror at CRISPR metoden kan bli brukt av grupper i de høytstående sosiale lagene til å utøve enda mer makt. Både for å utøve kontroll over store masser, samtidig som de vil dra fordel av det selv. Uten at vi kan gjøre noe, vil noen leve i sus og dus, mens vanlige borgere betaler for deres eskapader. Det kan godt hende at vi får et bærekraftig samfunn, men ikke uten at noen må lide for det.

Hvorfor har CRISPR metoden slik makt?

Mange lurer kanskje på hva CRISPR metoden har med samfunnet å gjøre, men det er lett å trekke linjene tilbake til det store Romerriket. Med den utrolige framveksten av ny teknologi, også brukt i militær sammenheng, fikk de enorm makt de kunne herske over andre med.

CRISPR metoden har slikt potensiale fordi mulighetene anses å være utenfor noe annet vi noen gang har sett tidligere. Ikke bare for å utvikle krigere med superkrefter, men også fordi CRISPR også kan brukes helt ned på atomnivå. Det betyr at vi kan bli infisert av noe som påvirker tankene våre, stagger oss fra å agere også videre. Gjør oss mer robotaktige.

Det var en gang en psykolog som sa at:

Vi må forstå kjærligheten, lære den, skape den og forutsi den – ellers vil verden være fortapt! (A. Maslow)

Dersom myndighetene velger å tillate CRISPR metoden slik at den får utvikle seg, så kan det få enda større konsekvenser for samfunnsstrukturene verden over. Det er tydelig at individenes psykologiske liv er svært viktig for at samfunnet skal opprettholdes. Mange mener likevel at man ikke skal la utvikling skje. Så lenge den er naturlig.

Hva enn som skjer, så står menneskeheten ganske sikkert over noen av sine vanskeligste perioder. Vi opplever stadig mer utarming av natur, mer sult og konflikter, vannmangel og katastrofer. Dessuten opplever vi sykdommer og epidemier stadig oftere, i nyere varianter og uante konsekvenser. Derfor er mange redde for at CRISPR metoden kan være det som får begeret til å renne over.