Nye metoder for å kutte og endre gener har satt forskere midt i sentrum for en stadig voksende debatt om etikk og vitenskap. For ideen om å tukle med genene som vi gir videre i den uunngåelige evolusjonen, har egentlig kun vært forbeholdt science fiction og oppspinn. Helt til i dag. For da forskerne stadig har kommet lenger og teknologien blitt bedre, så har også genredigering som CRISPR metoden blitt en realitet.

Metoden med å kutte og legge til gen-sekvenser har blitt så enkel og effektiv at forskere over hele verden har lagt det til som metode i sine laboratorier. Allerede for 4 år siden klarte forskere i Australia å redigere gener i et ikke levedyktig menneskelig embryo for å behandle en arvelig sykdom. Men hva disse mulighetene vil føre til, vet vi ikke med sikkerhet.

Forskjellen mellom å tukle med genene til en voksen person for å forhindre sykdom og død er en ting, men å begynne å genredigere bakteriefloraen vil få konsekvenser man ikke har oversikt over. Her er 5 grunner til at CRISPR ikke bør slippes fritt.

1.Stoppe sykdommer før de oppstår

Arvelige sykdommer er noe som går fra generasjon til generasjon, men som med CRISPR kan fjernes fra arverekken. Selv om vi allerede kan oppdage arvelige sykdommer på et tidlig stadium og behandle i forhold til den, så kan man med CRISPR metoden gjøre så mye mer. Man kan til og med behandle nesten 100 gen samtidig.

Slike forsøk er utført på embryo fra griser, men man vet ikke hvordan det vil fungere på menneskelige gener. Et etisk spørsmål som da dukker opp er, skal man behandle tilsynelatende friske barn for å unngå at de kanskje blir syke senere i livet? For man har funnet ut at man ikke kan behandle «syke» gener uten at det påvirker de friske. For å prøve å unngå genetiske mutasjoner i syke barn, så må forskerne introdusere en ny mutasjon i ellers friske barn. Hva dette kan føre til å sikt, det er det ingen som har oversikt over.

2.Behandle plager og ufeilbarligheter i nåtid

Ved å fjerne gener som forårsaker sykdom, så kan leger og forskere over hele verden stoppe en lang rekke sykdommer, fra hjerte -og karsykdommer til Parkinson og demens.

Men mange utfordringer med å genredigere med CRISPR gjenstår fortsatt å eliminere. For eksempel utfordringen med å eliminere det ene genet som forårsaker sykdommen, og bare det ene genet. Selv om metoden kan fikse menneskelige sykdommer og plager, så vil de også endre særegenheten til individet.

Er det å bli dratt gjennom en «makuleringsmaskin» noe alle vil ønske, for å et finere utseende eller fjerne særpreg. Selv om man får muligheten til å fjerne potensielle plager og ufeilbarligheter, så vil det samtidig være et tilbud for dem som har råd til det. Et slikt samfunn mener mange vil føre til større sosiale utfordringer og fokus på utseende. Mangfoldet vil bli satt på prøve ennå en gang.

3.Skape perfekte mennesker

Det er her vi kommer inn på de såkalte designerbarna. Det kan bli en behandling for rike og bedre stilte mennesker, i higen etter et perfekt utseende. Rette på tenner, øyne, kropp også videre med genredigering er noe man ser på som en fare for samfunnet.

Det vil garantert bli en stor industri som drives av makt, penger og selvoppfyllelse. I stedet for å være fornøyd med sitt sanne jeg, så vil ingen lenger være slik de ble født som. Og man snakker ikke bare om rette tenner og et flott smil, men også manipulasjon av øyefarge, kroppsbygning og høyde. Til og med redigering med tanke på intelligens vil kunne fikses på. Dersom man kommer så langt som å kunne manipulere intelligensen, hva vil det føre til?

Selve genomet vil stå i fare for å bli utryddet. Økosystemet som alltid må være i balanse vil bli utfordret. Å maksimere noen egenskaper vil garantert påvirke andre. Slike endringer vil heller ikke la seg tilbakestille uten videre. Man vil få rene «verksteder» der de aller rikeste vil kunne oppgradere barna sine og skape misnøye, sosiale forskjeller og potensielt farlige situasjoner.

4.Redde utryddede arter

CRISPR kan brukes på både menneskelige gener, men også dyr og planter. Det betyr at vi kan beskytte truede arter og fjerne andre man vil unngå. Det vil gi mindre mangfold også i naturen. Faren for at noen vil fjerne enkelte arter vil være overveiende, mens andre vil perfeksjonere andre.

Vi kan få grusomme bestialske individer, som vi ikke har kontroll over. Andre vil utvikle planter og dyr til å for herredømme over habitater og flora. Tanken om at vi kan redigere oss til suksess, blir en farlig skjør betryggelse.

Biomangfoldet vil bli satt enda mer på prøve.

5.Gjenskape utdødde arter

CRISPR kan brukes til å få tilbake utdødde arter, hvert fall noe som ligner. Vi vet ikke hva det vil medføre og vi vet ikke farene med det. Selv om Jurassic Park er en forlokkende ide, så er den kanskje like farlig som den er god. For det første må man mikse gener fra utdødde og levende dyr.

En slik industri vil først og fremst være helt utenfor denne verden, men vil også kunne bli brukt til egen profitt. Dyrenes velvære vil ikke nødvendigvis bli prioritert, og farene ved å «produsere» nye dyr har vi ingen erfaring med. Og hva kan vi skape, enorme insekter eller fryktinngytende rovdyr? Vil blodtørstige Tyrannosaurus Rex som fra filmen bli realitet.

Verden står ovenfor et potensielt farlig våpen

Vi har sett det før, gode intensjoner bli brukt til å kneble og terrorisere uskyldige mennesker. Selv om mulighetene bak CRISPR i gode hender muligens kan løse mange problemer, så vet vi med sikkerhet at noen vil utnytte den og misbruke den. Derfor bør ikke CRISPR få fritt spillerom på laboratorium verden over. For en så billig og effektiv metode vil kunne skape en farligere verden for alle. Med konsekvenser vi bare kan grøsse av.