Vår eksistens har vel sjelden vært mer utsatt enn akkurat nå. Pandemier, miljøkatastrofer trusler om atomkrig og resesjon er bare noe av det vi står ovenfor. Oppi alt dette går framskrittene for teknologi videre med stormskritt, på et så høyt nivå at vi ikke lenger skjønner konsekvensene av dem. Vi ikke bare leker Gud, men vi ikler oss rollen stadig oftere.

At genredigering eller CRISPR kan ha en større påvirkning på menneskeheten enn vi aner, det sår det liten tvil om. Det er viktig å kunne ta debatten før man slipper teknologien løs, og da er CRISPR en av temaene som bør under lupen.

Kan det hende blodtørstige krigsmaskiner med uante krefter eller groteske dyr kan bli satt ut for å terrorisere befolkningen? Metoden er enkel å iverksette og fri til å benytte seg av.

Blodtørstige krigsmaskiner eller groteske dyr

Vi kan fort se for oss mer konflikter og uro i tiden som kommer. Hva slags våpen er det som er under utvikling vet mannen i gata lite om, men at det er ting som skjer er det ingen tvil om. Militære organisasjoner har nesten ubegrenset støtte og makt i den vestlige verden. Krig har blitt romantisert fordi den er effektiv, tilbakestillende og brutal. Og så lenge krigshisserne får holde på, så kan selv genredigering skape monstre av uante dimensjoner.

Vi vet lite om hvor langt CRISPR kan utnyttes til å fullbyrde potensialet, men vi kan fort se for oss supermennesker med enorm kapasitet og groteske rovdyr som settes ut i krig og forfølgelse. Med det ene i sikte å utrydde alt i sin vei, så kan slike krigsmaskiner bli virkelig farlige. Ikke bare for dem de går ut over, men også for hele biologien slik vi kjenner den i dag.

For når vi leker Gud og bytter ut strenger med skadet DNA, med forsterkede DNA-sekvenser, hvem vet hva konsekvensen kan bli. Men den største faren ligger likevel i ukontrollerte mutasjoner. Tanken er jo å hindre sykdommer og lidelse, men eksperter tror teknologien i de feile hendene vil kunne skape enda mer problem for oss.

Mennesker kanskje ikke det verste?

Selv om vi kan skape mennesker med enorme muskler og utholdenhet, så kommer det ikke på langt nær potensialet for dyr og insekter. Hva om forskerne kunne skape lynraske rotter med huggtenner så store som knyttnever og gjorde dem blodtørstigere enn noe man har sett, eller svermer av enorme drapsbier som var ute etter å ta for seg av alt de kom over? Eller hva med planter som utsondrer giftige gasser eller infiserte dyr som sprer død og fordervelse? Vi aner ikke hva vi står ovenfor med en slik teknologi i hendene. Så bør vi tillate den å bli brukt?

Svaret er opp til oss selv å avgjøre, men selv om vi i bunn og grunn mener at naturen bør bestå slik den er, så vil det alltid være noen som mener noe annet. For mennesket har en iboende kraft til å utforske og utvikle seg, selv utenfor de grensene som vi kjenner.

Vi har sett lignende konsekvenser i serier på Netflix. Både Dark og Stranger Things gjør at vi både blir vettskremt og enda litt mer nysgjerrige. For hvilken verden våkner vi opp til om alt er endret til en dystopisk realitet? Er det paradis, eller er det helvete? Verden kan være vakker fra avstand, men kommer man nærme nok, kan man fort få øye på parasitter og snyltere. Biomassen er kanskje en og helt avhengig av balanse. Med for mye manipulering vet vi kanskje ikke lenger forskjell på opp og ned. Ta avstand til CRISPR for det vil kunne bety slutten på den verden vi kjenner i dag.

Oppsummering – CRISPR metoden kan skape kaos

Som de fleste teknologier og framskritt så fins det alltid ulemper. CRISPR metoden er en måte å manipulere de aller minste bestanddelene i menneskets genom, ved å kutte i DNA-strengen og tilføre friske strenger med uante konsekvenser.

Vi kan bare grøsse ved tanken når alternativene blir færre, og vi bør være veldig forsiktige med teknologier som denne. Om det er menneskets bane å utvikle ny teknologi som tar over makta på kloden vites ikke, men at CRISPR har stort skadepotensial, det er det ingen tvil om.