Genredigering med CRISPR farlig for landbruket

Vi har allerede i mange år genmodifisert dyr og planter i landbruket for å gjøre det mer effektivt og lønnsomt. Tanken om et mer effektivt landbruk, uten bruk av kjemikalier og kunstige metoder har alltid hatt en god hensikt. Og kanskje har det vært helt nødvendig for...

Vil CRISPR føre til større motstandsdyktighet?

Da metoden med genredigering i DNA for å fjerne både pågående sykdom og sykdommer som ikke har oppstått er mulig, har CRISPR fått enda mer mediatid. I et forskerperspektiv en utrolig mulighet, i en samfunnsviters perspektiv, en stor fare. Vi skal her se litt på...

Utviklingen av gensaksen CRISPR har stoppet opp

Mange er skeptiske til metoden som klipper og limer i DNA, mener kreftbehandlingen kan gjøre situasjonen verre. For forskere og vitenskapsmenn verden over står front mot front i debatten om det nye verktøyet som kan redigere i arvematerialet. Mange har for store...

Hvorfor CRISPR metoden er farlig for idretten

Det er ingenting nytt med juks i idretten, en bransje som tross alt er full av penger og makt. Når unge utøvere drømmer om heder og ære og alt endres til et jag etter rikdom og luksus, så skjønner man fort at umenneskelige prestasjoner ikke kan være reelle uten dop....

Bør CRISPR noen gang bli lovlig?

Bør CRISPR noen gang bli lovlig? CRISPR er en metode som kan forandre gen permanent og regnes som en av de farligste teknologiene som truer menneskeheten i dag. En metode som hylles som en løsning på alle verdens problemer, menneskers lidelser eller klimautfordringer,...